What's on your mind ?

Swapfiets

Vores mission er at gøre byer bedre at bo i. Løftet om at gøre vores produkter cirkulære inden 2025 er en af de måder, som vi gerne vil opnå dette på. Vil du vide mere om, hvordan? Vi kigger nærmere på det hele her.

Fremtiden for Swapfiets Her kan du lære mere om vores ambitioner om at gøre alle vores produkter cirkulære inden 2025.

Vores mission er at gøre byer bedre at bo i. Løftet om at gøre vores produkter cirkulære inden 2025 er en af de måder, som vi gerne vil opnå dette på. Vil du vide mere om, hvordan? Vi kigger nærmere på det hele her.

Lad os først være helt ærlige.

Et mål uden en plan er ikke andet end et ønske. Derfor vi har formuleret en strategi med solide fremadrettede trin, så vi kan bevæge os i den rigtige retning - ét blåt hjul ad gangen. Og selvfølgelig ville vi lyve, hvis vi sagde, at processen mod at ændre cyklussen for vores materialer var hurtig og nem. Der er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan eller vil nå vores mål - men vi har brug for at være realistiske!

Lad os kigge på vores populære Deluxe 7-cykel. Vi bad Partners for Innovation, en uafhængig tredjepart, om at foretage en 'cirkulær hurtig scanning' af cyklerne og vurdere mulige miljøpåvirkninger. Resultatet viste ca. 88 % cirkularitet. Mange ville måske være tilfredse med denne score, men det er ikke godt nok for os. Vi sigter højere.

Lad os se nærmere på tallene. Hvis en cykel har en cirkularitetsscore på 88 %, betyder det altså, at 12 % af cyklussen stadig ikke er cirkulære. Det er der to hovedårsager til.

1. Nye materialer: Vi kan ikke uden videre stoppe med at bruge nye materialer som bl.a. gummi og metal i fremstillingsprocessen. Sådanne materialer har dog en indvirkning på klimaet, fx via emissioner fra minedrift og fra, at man tilføjer materialer i stedet at genbruge fra et andet sted. Nye materialer udgør altså hele 9 % af den manglende cirkularitet.

2. Restaffald: De sidste 3 %, som står i vejen for fuld cirkluaritet, kommer fra restaffald. Du tænker måske, at de bør sendes til genbrug, og det samme mener vi. Desværre kan visse dele af cyklen ikke genbruges - eller hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Et sådan eksempel er vores sadler, som kommer i et enkelt design, men som består af mange forskellige lag, der er limet sammen. Disse lag er vanskelige at adskille og derfor ikke genbruglige. Hvis du har en løsning på dette problem, vil vi meget gerne høre fra dig!

Styrken ved partnerskaber for genbrug

Vi gør brug af smart design, smarte mennesker og smart teknologi til at tackle dette. I år samarbejdede vi fx med dækproducenter om at returnere gamle eller ubrugte slanger, så de kan genbruges forsvarligt. Vi begyndte også at makulere de ubrugte ydre slanger og producere nyt materialegranulat til fremstilling af andre produkter som gulvmåtter. Alene i 2020 stoppede vi på den måde mere end 19.000 slanger, 15.000 håndtag og 16.000 dæk fra at lande på lossepladser i Belgien og Holland. Samlet betyder det, at 15 tons gummi blev forhindret i at skabe toksiner og drivhusgasser ved forbrænding - et lille, men vigtigt skridt i den rigtige retning.

Vi har også undersøgt mulighederne for biobaserede materialer i vores fremstillingsprocesser. Tjek denne præsentation af en af vores grundlæggere, Richard Burger, ved den nationale konference for cirkulær økonomi i Holland (februar 2021).

Sammen med vores medlemmer

Det er en kæmpe fordel at have vores medlemmer med på rejsen, efterhånden som Swapfiets bliver ved med at vokse og når ud til flere byer. Hvis din Swapfiets går i stykker, repareres den på stedet eller byttes til en ny - og det betyder, at ingen cykler ender i skrotbunken.

Vi sørger for, at alle produkter let kan repareres og lande hos et nyt medlem i Swapfiets-fællesskabet. Det er med til at reducere unødvendigt spild og forbedrer livscyklussen for hele vores portefølje. Vi er nemlig overbeviste om, at den eneste måde at opnå en fuldt cirkulær økonomi på, er sammen.

Så hold godt fast, 2025. Vi er allerede på vej.

View full press release

View in source

No Comment Share Yet
Related Post
No Related Post Yet
Random Posts