What's on your mind ?

مشترکانی که در جریان نوسانات برق لوازم خانگی‌شان آسیب دیده است، هنوز نتوانسته‌اند خسارت خود را از شرکت برق بگیرند.


نوشته خسارت مشترکان برق کی پرداخت می‌شود؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.

View in source

No Comment Share Yet