What's on your mind ?

خاطره بد ستاره این روزهای استقلال از دیدار رفت مقابل نفت مسجد سلیمان قطعاً انگیزه‌های او برای رویارویی با این حریف را بیشتر می‌کند. View in source

No Comment Share Yet