What's on your mind ?

وزیر بهداشت گفت: دیروز از وزیر بهداشت کشوری که در گرداب کروناست، نامه‌ای سر تا پا تقاضای کمک از ایران تحریم‌زده به دستم رسید که در زمینه نحوه مدیریت و کالای ساخت داخل از ایران درخواست کمک داشت.


نوشته کشورها از ایران درخواست کمک می‌کنند/ آخرین وضعیت واکسیناسیون اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.

View in source

No Comment Share Yet