What's on your mind ?


 


چون علیه انگشت جوهری هنرمندان حرف زد، هیچ هنرمندی حاضر نشد صدایش باشد با اینکه به ۲۳سال زندان محکوم شد! ⁧‫ این روزها هم در حمایت از خانواده‌های کشته شدگان دست به تحصن زد درست در روزی که خبرگزاری تسنیم و خبرنگاران اصلاح‌طلب علیه او در توییتر مستند پخش می‌کردند. امروز تولد اوست در زندان. سربلند و پیروزمنبع


نوشته چون علیه انگشت جوهری هنرمندان حرف زد، هیچ هنرمندی حاضر نشد صدایش باشد با اینکه ب… اولین بار در امروز نیوز. پدیدار شد.

View in source

No Comment Share Yet