What's on your mind ?


نماینده روسیه در آژانس: برخی با احیای برجام مخالفند. اما آیا جایگزین واقع‌بینانه‌ای وجود دارد؟ خیر. سیاست فشار حداکثری کاملا شکست خورد و فقط باعث تسریع رشد برنامه هسته‌ای ایران ورای شاخص‌های سال ۲۰۱۵ شد. این واقعیت دارد. آیا کسی می‌خواهد که این روند ادامه یابد؟منبع


نوشته نماینده روسیه در آژانس: برخی با احیای برجام مخالفند. اما آیا جایگزین واقع‌بینانه… اولین بار در امروز نیوز. پدیدار شد.

View in source

No Comment Share Yet