What's on your mind ?


علی حسین قاضی زاده: ‏شاید یادتان رفته باشد. اما دو ماه پیش، ⁧‫ به حاکمان عراق طعنه می‌زد که شما راه سرکوب مردم معترض را بلد نیستید. ما در تهران اعتراضات را ظرف ۳ روز جمع می‌کنیم.

‏چند روز بعد همکاران سردار، اعتراضات آبان را ظرف ۳ روز با ⁧‫ جمع کردند.منبع


نوشته علی حسین قاضی زاده: ‏شاید یادتان رفته باشد. اما دو ماه پیش، ⁧‫#قاسم_سلیمانی‬⁩ به… اولین بار در امروز نیوز. پدیدار شد.

View in source

No Comment Share Yet