What's on your mind ?


ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت مجلس هنوز در جریان مذاکرات وین قرار نگرفته است. او افزود جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با نمایندگان مذاکره‌کننده در روزهای آینده برگزار می‌شودمنبع


نوشته ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت مجلس هنوز در جری… اولین بار در امروز نیوز. پدیدار شد.

View in source

No Comment Share Yet