What's on your mind ?

در جهان قوانین پایه‌ای وجود دارد که حتی عجیب‌ترین اجرام هم از آن‌ها پیروی می‌کنند. مرز افق رویداد سیاهچاله‌ها هیچ ...


The post قضیه مساحت هاوکینگ: آیا سیاهچاله‌ها همانطوری هستند که فکر می‌کنیم؟ appeared first on دیجیاتو.

View in source

No Comment Share Yet
Related Post
No Related Post Yet
Random Posts