What's on your mind ?

For mange mennesker og for lidt mad, det syn på hungersnød var dominerende fra 1700-tallet og langt op i moderne tid. I dag peger forskningen på et langt mere komplekst billede. View in source

No Comment Share Yet