قوه قضائیه ایران دو دانشجوی بازداشتی‌ را به رابطه با 'مجاهدین خلق' متهم کرد-The latest today

Photo/Video Tag Friend Feeling Activity
For Share Post You Must Login Or Register

قوه قضائیه ایران دو دانشجوی بازداشتی‌ را به رابطه با 'مجاهدین خلق' متهم کرد

3 weeks ago


غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران، در نشست هفتگی خود درباره دو دانشجویی که به تازگی دستگیر شدند گفت "این افراد به گروه‌های ضد انقلاب وصل شدند" و با گروه "مجاهدین خلق" ارتباط داشتند. آقای اسماعیلی گفته متهمان "به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند."

بی بی سیFor Send Comment Must Login Or Register