تکنولوژی ۴۱ سایت مخابراتی در خوزستان ارتقا یافت-The latest today

Photo/Video Tag Friend Feeling Activity

تکنولوژی ۴۱ سایت مخابراتی در خوزستان ارتقا یافت

1 week ago


اهواز-ایرنا- مدیرمخابرات منطقه خوزستان گفت: ۴۱ سایت همراه اول با نصب و راه اندازی تجهیزات، توسعه و ارتقای شبکه داده شد.

Show Original Source

Translate

اخبار اخبار فارسی آخرین اخبار فارسی اخبار جدید اخبار ایرناFor Send Comment Must Login Or Register