یادی کنیم از صحبت های رییس سازمان هواپیمایی کشوری #علی_عابدزاده که قاطعانه گفت امکان ندارد #موشک به هواپیما اصابت کرده باشد. مجری #صداوسیما هم که اصلا میگفت امریکایی ها چجوری روشون شده همچین صحبتی بکنن #هواپیمای_اوکراینیpic.twitter.com/uawMjxrgXX

یادی کنیم از صحبت های رییس سازمان هواپیمایی...

یادی کنیم از صحبت های رییس سازمان هواپیمایی کشوری #علی_عابدزاده که قاطعانه گفت امکان ندارد #موشک به هواپیما اصابت کرده باشد. مجری #صداوسیما هم که اصلا میگفت امریکایی ها چجوری روشون شده همچین صحبتی بکنن
#هواپیمای_اوکراینیpic.twitter.com/uawMjxrgXX

یادی کنیم از صحبت های رییس سازمان هواپیمایی کشوری که قاطعانه گفت امکان ندارد به هواپیما اصابت کرده باشد. مجری هم که اصلا میگفت امریکایی ها چجوری روشون شده همچین صحبتی بکنن