گزارشی از وضعیت سعید شریفی‌نسب؛ حبس به دلیل شرکت در تظاهرات سراسری ۹۶

سعید شریفی‌نسب، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان اوین است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید شریفی نسب که در بهمن ماه سال ۹۶ در تظاهرات سراسری بازداشت شده است، با حکم دو سال حبس در زندان اوین نگهداری می...

گزارشی از وضعیت سعید شریفی‌نسب؛ حبس به دلیل شرکت در تظاهرات سراسری ۹۶

سعید شریفی‌نسب، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان اوین است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید شریفی نسب که در بهمن ماه سال ۹۶ در تظاهرات سراسری بازداشت شده است، با حکم دو سال حبس در زندان اوین نگهداری می شود. این شهروند ساکن تهران پس ...