گزارشی از وضعیت دو زندانی سیاسی بند چهار اوین؛ محکومیت به جمعا ۱۲ سال و نیم حبس به دلیل «فعالیت برای براندازی» و «مبارزه خیابانی»

حیدر نصیرپور و مهدی مسکین‌نواز به فعالیت‌های میدانی و انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص براندازی با حکم جمعا ۱۲ سال و نیم حبس در زندان اوین نگهداری می شوند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مردادماه سال جاری طی...

گزارشی از وضعیت دو زندانی سیاسی بند چهار اوین؛ محکومیت به جمعا ۱۲ سال و نیم حبس به دلیل «فعالیت برای براندازی» و «مبارزه خیابانی»

حیدر نصیرپور و مهدی مسکین‌نواز به فعالیت‌های میدانی و انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص براندازی با حکم جمعا ۱۲ سال و نیم حبس در زندان اوین نگهداری می شوند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مردادماه سال جاری طی یک حکم حیدر نصیرپور و مهدی مسکین‌نواز را ...