کارزارهایی در کانادا برای کمک به خانواده قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی

در کانادا کارزارهای مختلفی برای جمع آوری پول و کمک به خانواده قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی راه افتاده است. یکی از این کارزارها را یک شهروند لبنانی-کانادایی راه‌ انداخته و هدف آن جمع آوری یک و نیم میلیون دلار برای خانواده قربانیان اعلام...

کارزارهایی در کانادا برای کمک به خانواده قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی
در کانادا کارزارهای مختلفی برای جمع آوری پول و کمک به خانواده قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی راه افتاده است. یکی از این کارزارها را یک شهروند لبنانی-کانادایی راه‌ انداخته و هدف آن جمع آوری یک و نیم میلیون دلار برای خانواده قربانیان اعلام شده است.