#ورق_بزنید . #صبا_راد و زهرا خاتمی‌راد، دو مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی با گذاشتن پست‌هایی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کردند که دیگر در این سازمان حکومتی و بدنام کار نمی‌کنند. ریزش شروع شده. این‌گونه ریزش‌ها از نشانه‌های مهم سقوط رژیم است. . #فرشگرد #میدان_میلیونی . @IranFarashgard

#ورق_بزنید
.
#صبا_راد و زهرا خاتمی‌راد، دو مجری صداوسیمای جمهوری اسلامی با گذاشتن پست‌هایی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کردند که دیگر در این سازمان حکومتی و بدنام کار نمی‌کنند. ریزش شروع شده. این‌گونه ریزش‌ها از نشانه‌های مهم سقوط رژیم است.
.
#فرشگرد
#میدان_میلیونی
.
@IranFarashgard