واکنش مسکو به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپایی‌ها

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت: روسیه امیدوار است که فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف در برجام وضعیت را بیش از این پیچیده‌ نکند.

واکنش مسکو به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط اروپایی‌ها
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت: روسیه امیدوار است که فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف در برجام وضعیت را بیش از این پیچیده‌ نکند.