واکنش مربی سابق تیم ملی به پست اینستاگرامی کولاکوویچ: اقدام‌ او حرفه‌ای نبود

مربی سابق تیم ملی والیبال به پست اینستاگرامی ایگور کولاکوویچ واکنش نشان داد.

واکنش مربی سابق تیم ملی به پست اینستاگرامی کولاکوویچ: اقدام‌ او حرفه‌ای نبود
مربی سابق تیم ملی والیبال به پست اینستاگرامی ایگور کولاکوویچ واکنش نشان داد.