هدیه 3 میلیارد تومانی به خانواده‌های جان‌باختگان حادثه کرمان/ 10 درصد خودروها بیمه شخص ثالث ندارند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: سه میلیارد تومان در قالب هدیه به استانداری کرمان اختصاص داده شده است تا به خانواده جان‌باختگان و مجروحان این حادثه کمک شود.

هدیه 3 میلیارد تومانی به خانواده‌های جان‌باختگان حادثه کرمان/ 10 درصد خودروها بیمه شخص ثالث ندارند
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: سه میلیارد تومان در قالب هدیه به استانداری کرمان اختصاص داده شده است تا به خانواده جان‌باختگان و مجروحان این حادثه کمک شود.