نیویورک‌تایمز ویدئوی اصابت دو موشک به هواپیمای اوکراینی را تایید کرد

روزنامه نیویورک تایمز تایید کرده است که تصاویر تازه دوربین های نظارتی در تهران برخورد دو موشک به هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین که به فاصله ۲۳ ثانیه از هم از زمین شلیک می شوند را نشان می دهد.

نیویورک‌تایمز ویدئوی اصابت دو موشک به هواپیمای اوکراینی را تایید کرد
روزنامه نیویورک تایمز تایید کرده است که تصاویر تازه دوربین های نظارتی در تهران برخورد دو موشک به هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین که به فاصله ۲۳ ثانیه از هم از زمین شلیک می شوند را نشان می دهد.