میلان به‌دنبال همکاری با سرمربی سابق یووه

باشگاه آ.ث میلان ایتالیا در تلاش است با سرمربی سابق یوونتوس همکاری کند.

میلان به‌دنبال همکاری با سرمربی سابق یووه
باشگاه آ.ث میلان ایتالیا در تلاش است با سرمربی سابق یوونتوس همکاری کند.