ماجرای تجمع دانشجویان در دانشگاه شریف چه بود؟

لغو مراسم گرامیداشت یاد جان‌باختگان حادثه هواپیمایی در دانشگاه شریف موجب اعتراض و تجمع تعدادی از دانشجویان این دانشگاه شد.

ماجرای تجمع دانشجویان در دانشگاه شریف چه بود؟
لغو مراسم گرامیداشت یاد جان‌باختگان حادثه هواپیمایی در دانشگاه شریف موجب اعتراض و تجمع تعدادی از دانشجویان این دانشگاه شد.