قوه قضاییه ایران سفیر بریتانیا را 'عنصر نامطلوب' خواند

شماری از مقام‌ها و نهادهای محافظه‌کار و اصولگرا در ایران خواهان اخراج سفیر بریتانیا در تهران به دلیل شرکت در "تجمع غیرقانونی" و کاهش سطح روابط با بریتانیا شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه سفیر بریتانیا را "عنصر نامطلوب" خوانده و امام جمعه مشهد با...

قوه قضاییه ایران سفیر بریتانیا را 'عنصر نامطلوب' خواند
شماری از مقام‌ها و نهادهای محافظه‌کار و اصولگرا در ایران خواهان اخراج سفیر بریتانیا در تهران به دلیل شرکت در "تجمع غیرقانونی" و کاهش سطح روابط با بریتانیا شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه سفیر بریتانیا را "عنصر نامطلوب" خوانده و امام جمعه مشهد با لحنی بسیار تند و تهدیدآمیز علیه او صحبت کرده است.