فیلم | وضعیت پروازهای فرودگاه مشهد در روز برفی

باند فرودگاه مشهد باز است و پروازها بدون هیچ مشکلی انجام می‌شوند. هم اکنون عملیات پروازی ایرلاین‌ها منظم انجام می‌شود.

فیلم | وضعیت پروازهای فرودگاه مشهد در روز برفی
باند فرودگاه مشهد باز است و پروازها بدون هیچ مشکلی انجام می‌شوند. هم اکنون عملیات پروازی ایرلاین‌ها منظم انجام می‌شود.