فعال شدن سازوکار رفع اختلاف برجام از سوی اروپا؛ بریتانیا: هدف تشویق ایران به اجرای تعهداتش است

سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان که از اعضای توافق هسته‌ای با ایران هستند، امروز در بیانیه ای مشترک رسما از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر داده اند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هدف از این کار را "تشویق ایران" برای...

فعال شدن سازوکار رفع اختلاف برجام از سوی اروپا؛ بریتانیا: هدف تشویق ایران به اجرای تعهداتش است
سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان که از اعضای توافق هسته‌ای با ایران هستند، امروز در بیانیه ای مشترک رسما از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر داده اند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هدف از این کار را "تشویق ایران" برای بازگشت به تعهداتش خوانده. او گفته ایران "موضوعی جهانی" است.