فعال شدن رسمی سازوکار رفع اختلاف در برجام از سوی سه کشور اروپایی

سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان که از اعضای توافق هسته‌ای با ایران هستند، امروز در بیانیه ای مشترک رسما از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر داده اند.

فعال شدن رسمی سازوکار رفع اختلاف در برجام از سوی سه کشور اروپایی
سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان که از اعضای توافق هسته‌ای با ایران هستند، امروز در بیانیه ای مشترک رسما از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر داده اند.