«صدور حکم جمعا ۲۰ سال حبس برای سه جوان بهایی در سمنان»

دستگاه قضایی اردشیر فنائیان، بهنام اسکندریان و یلدا فیروزیان را به دلایل اعتقادی جمعا به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اردشیر فنائیان، بهنام اسکندریان و یلدا فیروزیان به اتهامات «اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی...

«صدور حکم جمعا ۲۰ سال حبس برای سه جوان بهایی در سمنان»

دستگاه قضایی اردشیر فنائیان، بهنام اسکندریان و یلدا فیروزیان را به دلایل اعتقادی جمعا به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اردشیر فنائیان، بهنام اسکندریان و یلدا فیروزیان به اتهامات «اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت تبلیغاتی و تشکیلاتی» و «عضویت در جمعیت غیرقانونی اقدام کننده ...