سه سناتور جمهوری‌خواه خواستار تحقیق درباره نایاک شدند

سه سناتور جمهوری خواه از وزارت دادگستری آمریکا خواسته اند درباره نقض بالقوه قوانین آمریکا از سوی "شورای ملی ایرانیان آمریکا" (نایاک) تحقیق کند. نایاک در پاسخ گفته که "عامل هیچ دولتی نیست" و از هیچ دولتی پول نمی گیرد.

سه سناتور جمهوری‌خواه خواستار تحقیق درباره نایاک شدند
سه سناتور جمهوری خواه از وزارت دادگستری آمریکا خواسته اند درباره نقض بالقوه قوانین آمریکا از سوی "شورای ملی ایرانیان آمریکا" (نایاک) تحقیق کند. نایاک در پاسخ گفته که "عامل هیچ دولتی نیست" و از هیچ دولتی پول نمی گیرد.