سفیر جدید آمریکا در روسیه به‌دنبال چیست؟

سفارت آمریکا در روسیه تأکید کرد که سفیر جدید "جان سالیوان" تلاش خود را روی بهبود روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های روسیه و آمریکا در مسائل بین المللی که منافع دو کشور مطابقت دارد، متمرکز خواهد کرد.

سفیر جدید آمریکا در روسیه به‌دنبال چیست؟
سفارت آمریکا در روسیه تأکید کرد که سفیر جدید "جان سالیوان" تلاش خود را روی بهبود روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌های روسیه و آمریکا در مسائل بین المللی که منافع دو کشور مطابقت دارد، متمرکز خواهد کرد.