سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد

یک مربی مونته‌نگرویی هدایت تیم فوتبال ذوب‌آهن را بر عهده گرفت.

سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد
یک مربی مونته‌نگرویی هدایت تیم فوتبال ذوب‌آهن را بر عهده گرفت.