دو انفجار در شهر مزارشریف؛ دو کودک کشته و ۹ نفر زخمی شدند

در نتیجه دو انفجار پیاپی در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان دو کودک کشته و ۹ نفر از جمله یک پلیس و هشت غیرنظامی زخمی شدند. شهر مزار شریف از شهرهای بزرگ و امن در افغانستان شمرده می‌شود.

دو انفجار در شهر مزارشریف؛ دو کودک کشته و ۹ نفر زخمی شدند
در نتیجه دو انفجار پیاپی در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان دو کودک کشته و ۹ نفر از جمله یک پلیس و هشت غیرنظامی زخمی شدند. شهر مزار شریف از شهرهای بزرگ و امن در افغانستان شمرده می‌شود.