دموکرات‌ها برای آغاز محاکمه استیضاح ترامپ رای‌گیری می‌کنند

بحث اجازه به حضور شاهدان در جلسات استیضاح سنا میان سناتورهای جمهوری‌خواه اختلاف انداخته است و قرار است نمایندگان مجلس روز چهارشنبه درباره کلید زدن محاکمه و استیضاح آقای ترامپ در سنا رای‌گیری کنند.

دموکرات‌ها برای آغاز محاکمه استیضاح ترامپ رای‌گیری می‌کنند
بحث اجازه به حضور شاهدان در جلسات استیضاح سنا میان سناتورهای جمهوری‌خواه اختلاف انداخته است و قرار است نمایندگان مجلس روز چهارشنبه درباره کلید زدن محاکمه و استیضاح آقای ترامپ در سنا رای‌گیری کنند.