دلیل تغییر در گروه بازیگران سریال «وارش» چیست؟

فارس نوشت: مجری طرح سریال «وارش» گفت: ما تلاش کردیم سریالی سرگرم کننده و بامحتوا بسازیم که توهینی را هم متوجه هیچکس نکند و صرفاً قصه‌ای را روایت کردیم که جغرافیای آن در شمال بود.

دلیل تغییر در گروه بازیگران سریال «وارش» چیست؟
فارس نوشت: مجری طرح سریال «وارش» گفت: ما تلاش کردیم سریالی سرگرم کننده و بامحتوا بسازیم که توهینی را هم متوجه هیچکس نکند و صرفاً قصه‌ای را روایت کردیم که جغرافیای آن در شمال بود.