درباره عملیات ترور شهید سلیمانی و شهید مهندس به نتایج مهمی رسیده‌ایم

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نتایج بررسی‌های کمیته تحقیق درباره عملیات تروریستی دولت آمریکا علیه شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهیدابومهدی مهندس را تشریح کرد.

درباره عملیات ترور شهید سلیمانی و شهید مهندس به نتایج مهمی رسیده‌ایم
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نتایج بررسی‌های کمیته تحقیق درباره عملیات تروریستی دولت آمریکا علیه شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهیدابومهدی مهندس را تشریح کرد.