دادستان کل ایران خواستار اخراج سفیر بریتانیا از این کشور شد

محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران خواستار اخراج سفیر بریتانیا در تهران شده است. این اظهارات در حالیست که شماری از مقام‌ها و نهادهای محافظه‌کار و اصولگرا در ایران خواهان اخراج راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران به دلیل شرکت در "تجمع غیرقانونی"...

دادستان کل ایران خواستار اخراج سفیر بریتانیا از این کشور شد
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران خواستار اخراج سفیر بریتانیا در تهران شده است. این اظهارات در حالیست که شماری از مقام‌ها و نهادهای محافظه‌کار و اصولگرا در ایران خواهان اخراج راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران به دلیل شرکت در "تجمع غیرقانونی" و کاهش سطح روابط با بریتانیا شده‌اند.