ج... کش طالب‌زاده ببینید درمورد کشته شدن آدمها توسط سپاه تروریستی پاسداران چی میگه ! "از این اتفاقات (انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین) ده‌ تا دیگه هم بیفته، در مقابل اون اتفاق اصلی(حمله به پایگاه‌های آمریکا) هیچه" !!pic.twitter.com/n1Aey33Kad

ج... کش طالب‌زاده ببینید درمورد کشته شدن آدمها...

ج... کش طالب‌زاده ببینید درمورد کشته شدن آدمها توسط سپاه تروریستی پاسداران چی میگه !

ج... کش طالب‌زاده ببینید درمورد کشته شدن آدمها توسط سپاه تروریستی پاسداران چی میگه ! 😤😡😤 "از این اتفاقات (انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین) ده‌ تا دیگه هم بیفته، در مقابل اون اتفاق اصلی(حمله به پایگاه‌های آمریکا) هیچه" !!