جزییات قرارداد گل‌محمدی با پرسپولیس/ ۹ میلیارد برای سرمربی جدید!

بررسی روند انتقال یحیی گل‌محمدی به پرسپولیس نشان می‌دهد، این باشگاه چیزی حدود ۹ میلیارد تومان برای سرمربی جدیدش باید پرداخت کند.

جزییات قرارداد گل‌محمدی با پرسپولیس/ ۹ میلیارد برای سرمربی جدید!
بررسی روند انتقال یحیی گل‌محمدی به پرسپولیس نشان می‌دهد، این باشگاه چیزی حدود ۹ میلیارد تومان برای سرمربی جدیدش باید پرداخت کند.