توقیف گذرنامه خلیل الله بلوچی فعال مدنی بلوچ در قشم

13 دقیقه  خلیل‌الله بلوچی، فعال مدنی در توییترش از توقیف گذرنامه‌اش پس از سفر به امارات خبر  داده است.او گفته: «پاسپورتم را در فرودگاه قشم توقیف کردند.» حراست فرودگاه در توضیح این کار گفته است که در سیستم ما...

توقیف گذرنامه خلیل الله بلوچی فعال مدنی بلوچ در قشم
13 دقیقه


 خلیل‌الله بلوچی، فعال مدنی در توییترش از توقیف گذرنامه‌اش پس از سفر به امارات خبر  داده است.او گفته: «پاسپورتم را در فرودگاه قشم توقیف کردند.» حراست فرودگاه در توضیح این کار گفته است که در سیستم ما آمده که پاسپورت توقیف شود.