بزرگترین بازار خودروی جهان دومین افت سالانه متوالی خود را ثبت کرد

مهر به نقل از بلومبرگ نوشت: طبق جدیدترین داده‌ها، فروش خودرو در چین در ماه دسامبر (آذر-دی) هم ادامه پیدا کرد تا دومین سال افت متوالی آن ثبت شود.

بزرگترین بازار خودروی جهان دومین افت سالانه متوالی خود را ثبت کرد
مهر به نقل از بلومبرگ نوشت: طبق جدیدترین داده‌ها، فروش خودرو در چین در ماه دسامبر (آذر-دی) هم ادامه پیدا کرد تا دومین سال افت متوالی آن ثبت شود.