برایان هوک در واکنش به موج تازه عتراضات ایران: حق با معترضان است که می‌گویند سلیمانی و خامنه‌ای قاتل هستند نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: بار دیگر اعتراض‌های گسترده ضدرژیم در ایران رخ داده و ما صد درصد در کنار مردم_ایران هستیم #IranProtests #Iranpic.twitter.com/bguIiVuPsM

برایان هوک در واکنش به موج تازه عتراضات ایران:...

برایان هوک در واکنش به موج تازه عتراضات ایران: حق با معترضان است که می‌گویند سلیمانی و خامنه‌ای قاتل هستند
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: بار دیگر اعتراض‌های گسترده ضدرژیم در ایران رخ داده و ما صد درصد در کنار مردم_ایران هستیم
#IranProtests 
#Iranpic.twitter.com/bguIiVuPsM

برایان هوک در واکنش به موج تازه عتراضات ایران: حق با معترضان است که می‌گویند سلیمانی و خامنه‌ای قاتل هستند نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: بار دیگر اعتراض‌های گسترده ضدرژیم در ایران رخ داده و ما صد درصد در کنار مردم_ایران هستیم