ای که دستت می رسد، کاری بکن #سیل_بلوچستانpic.twitter.com/dNR7B2ga7y

ای که دستت می رسد، کاری بکن #سیل_بلوچستان pic.twitter.com/dNR7B2ga7y

ای که دستت می رسد، کاری بکن
#سیل_بلوچستانpic.twitter.com/dNR7B2ga7y

ای که دستت می رسد، کاری بکن