اوکراین: ایران هیچ هشدار امنیتی به خلبان هواپیما نداده بود

مقام‌های شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین هرگونه «انحراف» بوئینگ متعلق به این شرکت از مسیر خود را رد کرده و گفتند که پیش از پرواز، ایران هیچ هشداری مبنی بر «خطرناک‌ بودن» شرایط به خلبان نداده است.

اوکراین: ایران هیچ هشدار امنیتی به خلبان هواپیما نداده بود
مقام‌های شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین هرگونه «انحراف» بوئینگ متعلق به این شرکت از مسیر خود را رد کرده و گفتند که پیش از پرواز، ایران هیچ هشداری مبنی بر «خطرناک‌ بودن» شرایط به خلبان نداده است.