اقرار به شلیک به هواپیمای مسافربری؛ سوگواری و اعتراض در شهرهای مختلف ایران

گزارش‌ها از ایران حاکی‌ست مراسم سوگواری و اعتراض در نقاط و شهرهای مختلف کشور برگزار شده‌ و در برخی اماکن، از جمله کوی دانشگاه تهران تا بامداد روز یک‌شنبه ادامه یافته است.

اقرار به شلیک به هواپیمای مسافربری؛ سوگواری و اعتراض در شهرهای مختلف ایران
گزارش‌ها از ایران حاکی‌ست مراسم سوگواری و اعتراض در نقاط و شهرهای مختلف کشور برگزار شده‌ و در برخی اماکن، از جمله کوی دانشگاه تهران تا بامداد روز یک‌شنبه ادامه یافته است.