افزایش فشار بر زوج زندانی؛ حسن صادقی و فاطمه مثنی از ملاقات یکدیگر محروم شدند

مقامات زندان ها از ملاقات حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، و فاطمه مثنی، زندانی سیاسی اوین، خودداری می کنند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ آبان، اعزام حسن صادقی برای ملاقات همسرش مشروط به پوشیدن لباس زندان...

افزایش فشار بر زوج زندانی؛  حسن صادقی و فاطمه مثنی از ملاقات یکدیگر محروم شدند

مقامات زندان ها از ملاقات حسن صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، و فاطمه مثنی، زندانی سیاسی اوین، خودداری می کنند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ آبان، اعزام حسن صادقی برای ملاقات همسرش مشروط به پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبد و پابند شده و به دنبال ...