اطلاعیه تعطیلی یا تاخیر در آغاز به کار مدارس چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه

اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه جزئیات تعطیل یا تاخیر در آغاز به کار مدارس استان در روز چهارشنبه را اعلام کرد.

اطلاعیه تعطیلی یا تاخیر در آغاز به کار مدارس چهارمحال و بختیاری در روز چهارشنبه
اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه جزئیات تعطیل یا تاخیر در آغاز به کار مدارس استان در روز چهارشنبه را اعلام کرد.