آتش‌سوزی‌ استرالیا پدیده‌ای 'عادی' در جهان خواهد شد

پژوهشگران می‌گویند که آتش سوزی های استرالیا نشان دهنده وضعیت زیست محیطی دشواری است که ممکن است تا پایان قرن حاضر تبدیل به یک پدیده عادی شود. هم اکنون جهان یک درجه گرمتر از دهه ۱۸۵۰ میلادی است. حتی اگر برنامه دولت ها برای کاهش تصاعد دی اکسیدکرین...

آتش‌سوزی‌ استرالیا پدیده‌ای 'عادی' در جهان خواهد شد
پژوهشگران می‌گویند که آتش سوزی های استرالیا نشان دهنده وضعیت زیست محیطی دشواری است که ممکن است تا پایان قرن حاضر تبدیل به یک پدیده عادی شود. هم اکنون جهان یک درجه گرمتر از دهه ۱۸۵۰ میلادی است. حتی اگر برنامه دولت ها برای کاهش تصاعد دی اکسیدکرین عملی شود، جهان در مسیر افزایش سه درجه ای دما تا پایان قرن قرار دارد.